BEHÖVER DU
ELLER DITT FÖRETAG
EXTRA PLATS?

HYR FÖRRÅD HOS OSS I HÄSSLEHOLM

OM EXTRAFÖRRÅDET

Extraförrådet är ett företag i Hässleholm som erbjuder lösningar för er som har platsbrist och vi vänder oss till både privatpersoner och företag!

Behöver du några kvadratmeter att förvara möbler, vinterdäck eller andra skrymmande saker på eller behöver du externlagra för att få struktur och ordning på ditt företags lager?

Förråden blir oftast lediga inför månadsskifte vilket innebär att bokningsbara förråd kan vara tillgängliga först vid kommande månadsskifte.

Finns inte förråd ledigt i den storlek du önskar så kan det vara värt att kontakta oss ändå, vi brukar kunna lösa de flesta förfrågningar på bästa sätt. 

SÄKERHET

Lokalen är uppvärmd, larmad, kameraövervakad och även bevakad av vaktbolag. För att komma in i lokalen krävs en personlig inpasseringsbricka och en sifferkod.

Skulle någon tappa bort sin bricka spärras den av Extraförrådet så ingen obehörig ska kunna ta sig in.

Ditt förråd är låst med hänglås som bara du har nyckel till.  

All in-/utpassering registreras och sparas.

Du kan besöka ditt förråd alla
dagar mellan kl 06.00-21.00

BOKA FÖRRÅD

GOLVYTA VOLYM PRIS/MÅNAD TILLGÄNGLIGHET LEDIGT FR.O.M. BOKA
2 m² 5 m³ 325 kr
3 m² 7 m³ 445 kr Omgående
4 m² 10 m³ 550 kr Omgående
5,5 m² 13 m³ 715 kr Omgående
6,5 m² 16 m³ 810 kr
8,5 m² 21 m³ 975 kr
10 m² 25 m³ 1085 kr Ledigt 1:e sep, ring för bokning
11,5 m² 28 m³ 1220 kr
13 m² 32 m³ 1365 kr
15 m² 37 m³ 1515 kr
20 m² 50 m³ 1835 kr Ledigt 1:e sep, ring för bokning
40 m² 100 m³ 2780 kr

Förfrågan skickad

VALT FÖRRÅD

GOLVYTA VOLYM PRIS/MÅNAD TILLGÄNGLIGHET LEDIGT FR.O.M. BOKA

FYLL I DINA UPPGIFTER

Fyll i dina uppgifter för att kunna iväg en bokningsförfrågan
till oss. Vi återkommer sedan till dig!

SKICKA (OBS alla fält måste fyllas i)

>

REGLER OCH VILLKOR

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

 

HYRESVÄRD:
Extraförrådet i Hlm AB, Trollslingan 9, 281 35 HÄSSLEHOLM, info@extraforradet.se, Org.nr: 559087-1520

HYRESTID:

Hyresavtalet gäller från tecknande och tillsvidare om inget annat överenskommits i avtalet. Avtal avseende ett bestämt antal fasta hyresmånader övergår vid bindningstidens slut automatiskt till ett löpande avtal. I samband med undertecknande av avtalet tas sedvanlig kreditupplysning via UC.

Avtalet kan sägas upp av Extraförrådet eller kunden till utgången av en kalendermånad. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen minst en (1) månad före avtalstidens utgång (privat) respektive tre (3) månader för företag. Uppsägs inte avtalet förlängs det på oförändrade villkor med en (1) kalendermånad i taget (privat) resp tre (3) månader (företag).

ÖPPETHÅLLANDE: 

Hyresgästen äger tillträde till anläggningen och förrådsutrymmet alla dagar mellan kl 06:00 och 21:00. Övrig tid är anläggningen spärrad för tillträde.

HYRA:
Hyra utgår per månad och betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Hyran aviseras i förväg med faktura per mail och betalas genom insättning på Extraförrådets PlusGiro nr 822915-5. För privatpersoner är hyran momsfri. För företag tillkommer 25% moms på hyresbeloppet.

PANTFÖRSKRIVNING I FÖRVARAT GODS:
Kunden pantförskriver, genom undertecknande av avtalet, till säkerhet för hyra och andra fordringar som Extraförrådet har mot kunden, allt förvarat gods.

INPASSERING OCH SÄKERHET:
Hyresgäst erhåller inpasseringsbricka + kod för inpassering till anläggningen och efter betalning av första månadshyran aktiveras brickan. Denna återlämnas till Extraförrådet vid avflyttning. Ej återlämnad eller borttappad bricka debiteras med 250 kr. Lokalen är larmad och övervakad av vaktbolag. Inpasseringsbrickan öppnar dörren till anläggningen och larmar av lokalen samt tänder belysningen, har ingen rörelse detekterats efter 30 min går larmet automatiskt på igen.

FÖRSÄKRING:
Extraförrådet ansvarar inte för hyresgästens gods. Gods är inte försäkrat genom Extraförrådet. Allmän hemförsäkring gäller och det åligger kunden att vid varje enskilt tillfälle ha egendomen fullvärdesförsäkrad.

FÖLJANDE FÅR INTE LAGRAS:
Miljöfarligt, explosivt, brandfarliga gaser och vätskor, hälsofarligt, mat och illaluktande varor, vapen och ammunition, alkohol eller droger, stöldgods eller illegalt gods, levande djur eller växter, föroreningar, avfall.

FÖRRÅDENS SKICK OCH ANVÄNDNING:
Förrådet får endast användas som lagerutrymme och hyresgästen ska genast till hyresvärden anmäla eventuell åverkan eller inbrott i det hyrda förrådet eller i anläggningen. Gods får endast placeras i anvisat förrådsutrymme, detta uthyres i befintligt skick och utan inredning om inte annat avtalats. Angiven hyrd storlek på förråden är ungefärlig och kan variera något beroende på förrådens utformning, balkar etc.
Hyresgästen har inte rätt att bedriva rörelse eller annan verksamhet i det hyrda förrådet eller i anläggningen.
Hyresvärden ansvarar inte för skador som uppstår på hyresgästens egendom.
Hyresgästen ansvarar för att väl vårda förrådet samt att vid avflyttning avlämna det i städat skick. Underlåter hyresgäst att städa förrådet har hyresvärden rätt att debitera 500 kr i städavgift.

UNDERHÅLL:
Hyresvärden svarar för nödvändigt underhåll av anläggningen och förråden. Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran under den tid då hyresvärden verkställer reparation eller underhåll av anläggning eller förråd.

ÖVERLÅTELSE:
Hyresgästen får inte överlåta eller i andra hand hyra ut förrådet utan hyresvärdens godkännande.

UTEBLIVEN BETALNING OCH KONTRAKTSBROTT:
Om inte hyresgästen betalar hyran i enlighet med detta avtal eller på annat sätt bryter mot avtalet äger hyresvärden rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. Uppsägningen sker skriftligt till den adress som hyresgästen har angivit. Därtill har hyresvärden rätt att spärra hyresgästens lagerutrymme med ytterligare lås samt att blockera inpasseringsbrickan så att hyresgäst inte får tillgång till anläggningen.
Sedan tio dagar (10) har förflutit från förfallodag skickas en påminnelse. Om hyresgästen trots påminnelse inte betalar hyra skickas efter ytterligare tio (10) dagar en slutlig påminnelse med påminnelseavgift på 60 kr som läggs till skuld. Om betalning fortfarande inom tio (10) dagar inte är betald skickas skuld till kronofogden för betalningsföreläggande och hyresvärden har rätt att med stöd av kontraktsvillkoren att säga upp hyresavtalet. Kronofogden tillför processkostnader. Efter kronofogdens betalningsutslag och efter skälig tid kommer egendomen med stöd av HB 10, Lag (1985:982) näringsidkares rätt att sälja saker som inte hämtas, att tillfalla hyresvärden. Egendom säljs för att gottgöra obetald hyra och övriga kostnader, eventuellt överskott återbetalas till hyresgästen.

 

Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning i Sverige, GDPR. Den ökar din kontroll över dina personuppgifter och stärker din integritet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och därför är vi öppna med hur vi samlar in, registrerar och lagrar dina uppgifter. Här kan du läsa om hur Extraförrådet behandlar våra kunders personuppgifter.

Vårt affärssystem

Vår personuppgiftshantering baseras på att du som kund, ingått avtal om att hyra förråd hos Extraförrådet i Hässleholm AB, org.nr 559087-1520.

I vårt affärssystem behandlar vi personuppgifter i syfte att du som kund ska kunna få tillträde till förrådsanläggningen, få en inpasseringstagg, din faktura, samt för att vi ska kunna komma i kontakt med dig.

De personuppgifter vi lagrar är ditt namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

Kameraövervakning

Kameraövervakning sker inomhus på anläggningen, detta innebär att du kan fångas på övervakningsbilder. Bilderna lagras i en månad. All kameraövervakning sker uteslutande för din säkerhet, i förebyggande syfte och för upptäckt av brott.

Tredje parts tillgång till personuppgifter

Vi kan komma att anlita utomstående leverantörer för administrativ support (t ex mjukvaru-/IT-support eller redovisning). Sådana aktörer kan få tillgång till personuppgifter i den utsträckning det behövs.

Under din tid som kund hos oss kan du inte radera dina personuppgifter men så fort hyresförhållandet avslutas kommer all information att raderas. Den enda information som återstår är bokföringsmaterial.

Dina rättigheter

Genom att du ingår avtal med Extraförrådet samtycker du till att vi, enligt gällande lagstiftning, lagrar de personuppgifter som du uppgett för att kunna tillhandahålla och administrera tjänster i enlighet med vår integritetspolicy.

Skulle du ha klagomål kring vår personuppgiftshantering, kan du lämna in klagomål till Datainspektionen.

Uppdateringar av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att vid behov göra ändringar i vår integritetspolicy. Om det görs meddelas detta genom att den senaste versionen läggs upp på vår webbplats, www.extraforradet.se

 

Vid ytterligare frågor, kontakta oss på info@extraforradet.se

 

TILLÄGGSTJÄNSTER

Vi har tillgång till stora ytor och är därför öppna för alla idéer som kan utveckla din och vår verksamhet.

Hör av er med förfrågan så hittar vi en passande lösning!

KONTAKT

SKICKA (OBS alla fält måste fyllas i)

>

Krille Modén
0721-877420
Jocke Wallin
0721-877425
info@extraforradet.se

Öppetider

Alla dagar 06.00-21.00

Flyttjakt.nu – Hitta din perfekta flyttfirma
© Copyright Extraförrådet i Hässleholm AB
Hemsida från: Sentro

  • ✓ PRISVÄRT
  • ✓ ENKELT
  • ✓ SÄKERT